Hoppa till innehåll

Årsmöte söndagen 26/3 kl 18:00

Styrelsen bjuder in till årsmöte söndagen 26/3 2023 kl 18:00.

Mötet sker på Adolfsfors skola.

Stadgeändringar föreslås:

  1. Valberedning
  2. Revision

1. Det har tidigare varit två ordinarie revisorer samt en ersättare. De har varit valda på 1 år. Det har varit svårt att få tag i frivilliga kompetenta revisorer så vi önskar nu köpa revisortjänsten istället. Förslaget från styrelsen är att i stadgarna 14e paragrafen punkt 13 d) Punkten utgår. Istället läggs det till i §13 sista stycket; Revisionstjänsten hyres in från en revisionsfirma.

2. Valberedningen består idag av två ledamöter. Vi önskar utöka den till tre ledamöter. Detta för att få större kontaktnät. Förslaget från styrelsen är att i stadgarna 14e paragrafen punkt 13 e) ändring till följande lydelse; 2 ledamöter till valberedningen väljs udda år till en period av 2 år. 1 ledamot väljs varje jämt år på en period av 2 år. Till sammankallande utses den som väljs på jämna år. 

Om punkt 1 får bifall så blir punkten 2; 14e paragrafen punkt 13 d istället.

 

Välkomna hälsar styrelsen!