Hoppa till innehåll

Medlemskap

Kölabygdens Uppväxtcenter ekonomisk förening
Som i alla ekonomiska föreningar krävs en engångsinsats för att bli
medlem. För vår förening, 100 SEK/familj.
Denna återfås vid eventuellt utträde ur föreningen.

Samtliga medlemmar betalar dessutom en årsavgift. För 2024 är
denna fastställd till 300 SEK/familj senast den 31 maj.

För att bli medlem kan du kontakta någon ur styrelsen eller sätta
in 400 SEK på föreningens bankgiro 5739-2961 eller swisha till 123 38 94 284.

Glöm inte att ange namn, adress och telefon samt gärna e-postadress!
Observera att medlemskapet avser hela familjen!

I samband med betalning ger du ditt medgivande om att finnas med på vaktmästarlistan med dina uppgifter, om inte så meddela detta till oss via info@kolabygden.se.
(Allt enligt nya GDPR)

Som medlem stöder du föreningens verksamhet och väljer
själv om du vill delta aktivt eller ej.