Hoppa till innehåll

Styrelsen

Ledamöter

Ordförande
Jeanette Widén

Vice ordf.
Daniel Pedersen

Kassör
Nils Andersson

Sekreterare
Malin Tillman

Ledamot
Johan Berndtson

Suppleant
Lisa Hedefur Olsson

Suppleant
Roderick Staatsen

Valberedningen
Diana Lundkvist

Valberedningen
David Norell

Valberedningen                                                                                                              Simon Nilsson