Hoppa till innehåll

Föreningens mål

”Föreningen skall ha till ändamål att förvärva och för framtiden bibehålla Adolfsfors skola att använda som samlingslokal, vilken opartiskt och på skäliga villkor skall uthyras till föreningens medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar samt i övrigt till organisationer, företag och enskilda, vilka ha behov av och önska använda skolans lokaler.

Föreningen skall verka för en långsiktig lösning av skolfrågan i Kölabygden där bygdens barn kan erbjudas en trygg och stabil skolmiljö med fullgoda pedagogiska möjligheter i överensstämmelse med skollagen. Föreningen skall även verka för att utveckla samarbete med kommunala myndigheter och övriga organisationer vad gäller barnomsorg och barnverksamhet, därjämte skall föreningen på ett sunt sätt verka för landsbygdens kulturella utveckling.” (§2 stadgarna)