Hoppa till innehåll

Om föreningen

Bakgrund
Under våren 2003 stod det klart att kommunen hade för avsikt att lägga ned Kölas två bygdeskolor i Skällarbyn och Lässerud. Bland bygdens befolkning växte en stor opinion mot detta beslut och en målmedveten kamp tog fart. En stor majoritet av föräldrar vid de två skolorna enades tidigt om att agera gemensamt med fokus på att behålla en skola i tidigare nedlagda lokaler i Adolfsfors, centralt i Kölabygden. Genom att fler stod enade i frågan kunde vi nå större genomslagskraft. Även rent ekonomiskt fanns fler fördelar med att behålla en skola där vi såg att elevunderlaget kunde bli stabilt och dessutom ligga på en försvarbar nivå.

För att kunna arbeta mer organiserat bildades i september 2003 Intresseföreningen Kölabygdens skola. Vartefter arbetet fortskred och det stod klart att vi skulle få möjlighet att köpa fastigheten Adolfsfors skola, kom kraven på föreningens struktur att förändras och i januari 2004 bildades Kölabygdens Uppväxtcenter ekonomisk förening som i och med årsmötet den 31 mars 2004, ersätter Intresseföreningen.